Vad jag vill

tal

Detta är ett utdrag från mitt politiska programförslag ”Affärsplan för Sverige” 2010 och 2014 och sammanfattar i stora drag vad jag vill fokusera på inom politiken.

”Det finns massor av saker jag vill som politiker. De frågor jag valt att fokusera på är generellt att arbeta för ett modernt samhälle med god framtidstro. Ett samhälle som är inspirerat och engagerat.

Jag tror på entreprenörskraft. Det är det enda sättet att skapa nya jobb. Jag vill ha ett universitet som fokuserar enormt mycket på hållbara idéer. Jag vill att gymnasiet inför tekniker som hjälper en person till att kunna bli egen företagare. Alla skall veta hur de startar ett företag, upprättar kalkyler och gör kassaflödesberäkningar. Alla skall våga välja – företagare eller anställd eller bägge.

Jag tror att det är viktigt att förenkla skatteregler samt belysa orättvisan i de befintliga systemen. Jag tror på krafttag kring skattefusk. Jag tror det är viktigt att lyfta fram våra enormt duktiga företagare, såväl restaurangägare som serie-entreprenörer.

Jag tror att vi måste kämpa för att bryta segregering av alla dess slag. Mångfald skall finnas bakom varje beslut som tas. Jag tror att det är det viktigaste sättet att komma åt problem med brottslighet, fattigdom, utanförskap, uppgivenhet, arbetslöshet m.m.

Jag tror på skolan och att ställa höga krav och jag är beredd att satsa pengar på detta. Jag tror på fler lärare än vad som tagits upp av alla partier inklusive mitt eget. Jag tror på ökat ansvar för lärare och rektorer med tydliga mål som omöjligt skall kunna avfärdas. Jag tror att alla skall kunna få möjlighet att uppfylla sina drömmar oavsett när de genomförs. Man skall aldrig vara uträknad. Jag tror på YH, akademi och komvux och att ett tydligare fokus för alla sektorer.

Jag tror på att arbeta ännu mer för att förbättra Sveriges tjänstemannasektor

Jag vill förenkla och effektivisera byråkratin i Sverige

Jag vill ha en välfärd som ingen kan hamna utanför och jag vill även driva igenom ett seriöst försök med ”bostad först”-principen för hemlösa. Jag vill att cynismen försvinner och mer tid och kontroll läggs på att förstå individen och ”varför” istället för att döma ut.

Jag vill ha Europas starkaste ekonomi och företagarpolitik och ett enormt inflöde av nya företagare oavsett etnicitet, bakgrund eller social tillhörighet.

Jag vill att vi än en gång tar upp debatten om klassamhället. Det finns där – det ökar och det kommer bli mer allvarligt än någon vågar inse.

Jag tror på att bygga massor av nya hyresrätter och industriområden – genomtänkt och hållbart. Holistiskt och framtidsfokuserat.

Jag tror på att bygga ut kollektivtrafiken samt tågförbindelser – jag tror på ett hållbart samhälle där närheten i hela Sverige privilegieras.

Jag tror på att bygga ut IT-sektorn i Sverige enormt, mängder av nya utbildningar både på vanlig högskola och YH-utbildningarna. Jag tror på ett öppet, digitalt och modernt samhälle där vi tar tillvara på faktumet att vi är mycket framstående inom detta område.

Jag tror på det starkaste ledarskapet som går att frambringa. En ledare människor vill ställa sig bakom. En ledare som lyckas formulera sitt budskap och samtidigt vara lyhörd mot andra. En ledare som vågar ta beslut som bara förstås på en holistisk nivå som inte bara är populistisk. Jag tror på en ledare som inte redan har band till mängder av andra utan som kan sätta upp mål analysera utifrån folkets förtroende och genomföra, återkoppla och lyfta blicken igen. Jag tror på en empatisk ledare med god kommunikativ förmåga. Jag tror på en ledare som tror på andra men vågar ta ansvar.”